Documentació matrícula català

Aquí trobareu tota la documentació necessària per fer la matrícula. Trobareu cada document clicant al quadre verd. 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER MATRICULAR-SE

MD010201 – IMPRÈS DE MATRÍCULA 

 • CÒPIA DNI ALUMNE. (Si no s’ha presentat abans)
 • CÒPIA LLIBRE DE FAMÍLIA COMPLET. (Si no s’ha presentat abans)
 • CÒPIA DNI PARE O TUTOR I MARE O TUTORA. (Si no s’ha presentat abans)
 • 1 FOTOGRAFIA CARNET.
 • CÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA.

ALTRES DOCUMENTS

 • MD010202 – FULL AUTORITZACIONS.
 •  MD010203 – FULL SORTIDES ESCOLARS.
 • – MD010204 – ELECCIÓ RELIGIÓ/EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I SOCIALS/ATENCIÓ EDUCATIVA (només alumnes educació primària)
 • – MD010204 – ELECCIÓ RELIGIÓ (educació infantil)
 • AUTORITZACIÓ CORREU ELECTRÒNIC CORPORATIU 
 • MD080301 – SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR
  (només alumnes usuaris)

INFORMACIÓ APORTACIÓ FAMÍLIES