L’ESCOLA

El CEIP Maria Lluïsa Serra és un centre escolar públic inaugurat el setembre de 2012, que va començar amb 59 alumnes repartits entre Ed. Infantil i 1r de primària arribant als 313 alumnes al curs 2022-2023.

Els nostres objectius són:

  • Millorar l’aprenentatge de l’alumnat en termes de desenvolupament de totes les competències.
  • Fomentar la feina dels equips docents de manera cooperativa.
  • Obrir-se a l’entorn a través de projectes i col·laboracions amb altres centres educatius.
  • Promoure la cultura d’autoavaluació i assessorament entre iguals com a pràctica quotidiana dels centres.
  • Aconseguir que el claustre comparteixi la mateixa visió de centre i s’impliqui en la consecució de consolidar una línia metodològica ben definida.

Som un centre col·laborador de la UIB,  rebent practicants i obrint el centre a l’alumnat que cursa els estudis de mestre per a que puguin viure experiències enriquidores que els estimulin i els preparin qualificadament per a la professió.

Fa tres cursos que vam optar al reconeixement de ser Centre Ecoambiental, la qual cosa reforça el nostre compromís cap a la sostenibilitat i la cura del medi ambient.

 

 

EL NOSTRE CLAUSTRE