El consell escolar

CONSELL ESCOLAR 2022-2023

iNSCRIPCIONS CANDIDATURA CONSELL ESCOLAR

Estimats companys/famílies,
Us comuniquem que enguany, hem de tornar a renovar una meitat dels representants al Consell Escolar.
En el nostre centre, el Consell Escolar ha d’estar compost pels següents membres:
• 5 Mestres • 5 Pares • 1 Personal d’administració i serveis • 1 Representant de l’Ajuntament • 1 Representant de l’APIMA

El 5/10 vam fer el sorteig per escollir els membres de la Junta electoral. Aquesta Junta està composta pels membres següents: el director del centre, que en serà el President; un mestre i un pare, mare o tutor. La Junta electoral s’ocupa d’organitzar el procediment d’elecció dels membres del consell escolar.

A partir d’avui podeu consultar el cens de l’escola, que hem penjat al panell d’anuncis. Teniu fins dia 20 d’octubre per fer reclamacions que s’atendran a Secretaria.

Us animam a participar-hi

Equip directiu

Estimadas familias,

Os comunicamos que este año, tenemos que renovar nuevamente una mitad de los representantes en el Consejo Escolar.

En nuestro centro el Consejo Escolar debe estar compuesto por los siguientes miembros: • 5 Maestros • 5 Padres • 1 Personal de administración y servicios

1 Representante del Ayuntamiento • 1 Representante de la APIMA

El 5/10 se realizó el sorteo para nombrar los miembros de la Junta electoral. Esta Junta está compuesta por los siguientes miembros: el director del centro, que será el presidente; un maestro y un padre, madre o tutor. La Junta electoral se ocupa de organizar el procedimiento de elección de los miembros del consejo escolar.

A partir de hoy lunes podéis consultar el censo y el calendario electoral, que hemos colgado en el panel de anuncios. Tenéis hasta el 20 de octubre para hacer reclamaciones que se atenderán en Secretaría.

Animaos a participar

Equipo directivo

CALENDARI ELECTORAL

DATAACCIÓRESPONSABLEOBSERVACIONS

11 OCTUBRE

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL, APROVACIÓ DELS CENSOS, EL CALENDARI I ELS MODELS DE SOBRES I PAPERETES.

 

EQUIP DIRECTIU

COMPOSICIÓ:

DIRECTOR, 1 MESTRE, 1 PARE/MARE O TUTOR/A

17 OCTUBRE

INFORMACIÓ A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CALENDARI I DEL PROCÉS ELECTORAL.

JUNTA ELECTORAL

 

17 OCTUBRE

EXPOSICIÓ DELS CENSOS I INICI PERÍODE DE RECLAMACIONS.

JUNTA ELECTORAL

 

20 OCTUBRE

FINALITZA TERMINI RECLAMACIONS

SECRETARIA 

21 OCTUBRE

REUNIÓ DE LA JUNTA PER RESOLDRE LES RECLAMACIONS I PUBLICAR ELS CENSOS DEFINITIUS.

JUNTA ELECTORAL

 
28 OCTUBRE

A LES 12.00 HORES FINALITZA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES, QUE ES FARÀ PER ESCRIT.

JUNTA ELECTORAL

El professorat substitut no pot presentar-se, però pot votar.

4 NOVEMBRE

PUBLICACIÓ CANDIDATURES PROVISIONALS I PERÍODE DE RECLAMACIONS FINS EL 9 DE NOVEMBRE.

JUNTA ELECTORAL

Del sorteig de les meses, en queden excloses les persones candidates.

9 NOVEMBRE

REUNIÓ DE LA JUNTA PER RESOLDRE LES RECLAMACIONS, SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS, SOL·LICITUD REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT, L’APIMA

 

JUNTA ELECTORAL I PRESIDÈNCIA

 

18 NOVEMBRE

PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES DEFINITIVAS I INICI DE LA CAMPANYA ELECTORAL

JUNTA ELECTORAL I PRESIDÈNCIA 

22 NOVEMBRE

CONVOCATÒRIA CLAUSTRE EXTRAORDINARI PER A LES ELECCIONS

DIRECCIÓ

 

22 NOVEMBRE

A LES 12H FI DEL TERMINI PER SOL·LICITAR L’ACREDITACIÓ COM A SUPERVISOR/A. FI DEL TERMINI PERQUÈ PARES I MARES SOL·LICITIN ELS SOBRES I LES PAPERETES PER VOTAR PER CORREU.

SECRETARIA/PRESIDÈNCIA JUNTA ELECTORAL

ha d’arribar abans del 30/11.

24 NOVEMBRE

CLAUSTRE EXTRAORDINARI PER A L’ELECCIÓ PROFESSORAT. SORTEIG EN ACABAR L’ESCRUTINI, SI HI HA EMPATS.

MESA ELECTORAL

Direcció i 2 mestres: el més antic i el més recent en el centre i, entre aquests el de major i menor edat, respectivament.

30 NOVEMBRE

ELECCIONS DE PARES I MARES. SORTEIG EN ACABAR L’ESCRUTINI, SI HI HA EMPATS.

MESA ELECTORAL

Direcció i 2 pares/mares elegits per sorteig. El de menor edat actua de secretari.

1 DESEMBRE

INTRODUCCIÓ AL GESTIB DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL, DADES DE PARTICIPACIÓ

DIRECCIÓ

 

3 DESEMBRE

REUNIÓ DE LA JUNTA PER PROCLAMAR ELS CANDIDATS

JUNTA ELECTORAL

 

9 DESEMBRE

CONVOCATÒRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR

DIRECCIÓ

 

14 DESEMBRE

 

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR, ELECCIÓ DE LA NOVA COMISSIÓ PERMANENT I D’ALTRES COMISSIONS SI ESCAU. DESIGNACIÓ DE LA PERSONA ENCARREGADA DE IMPULSAR MESURES EDUCATIVES PER FOMENTAR LA IGUALTAT DE GÈNERE.

CONSELL ESCOLAR

MÀXIM 10 DIES DESPRÉS DE LA PROCLAMACIÓ DEFINITIVA.

CANDIDATURES PROVISIONALS CONSELL ESCOLAR 2021

CARLOTA OLIVER SANZ

MARTA TRAVESSET LOEWE

CARME SERRA LÓPEZ

RAQUEL PÉREZ RODRÍGUEZ

 

Estimades famílies,

Com ja us hem notificat via Gestib  aquest any s’ha de renovar el Consell Escolar del centre.

 

  • La primera passa és comprovar que les vostres dades són correctes i estan actualitzades en el cens. Comproveu-ho i si hi trobau algun error, ho heu de comunicar a secretaria.
  • Si us animau a presentar la vostra candidatura, ho podeu fer fins dia 29 d’octubre.

Us encoratgem a participar, recordeu que el Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Generalment, el Consell Escolar es troba una vegada per trimestre, tret d’alguna altra reunió extraordinària.

 

Animau-vos a participar!

 

Maó, 18 d’octubre 2021

 

   Maó, 18 de octubre de 2021

Estimades famílies,

Com ja us hem notificat via Gestib  aquest any s’ha de renovar el Consell Escolar del centre.

 

  • La primera passa és comprovar que les vostres dades són correctes i estan actualitzades en el cens. Comproveu-ho i si hi trobau algun error, ho heu de comunicar a secretaria.
  • Si us animau a presentar la vostra candidatura, ho podeu fer fins dia 29 d’octubre.

 

Us encoratgem a participar, recordeu que el Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Generalment, el Consell Escolar es troba una vegada per trimestre, tret d’alguna altra reunió extraordinària.

 

Animau-vos a participar!

 

Maó, 18 d’octubre 2021

 

   Maó, 18 de octubre de 2021