TRANSPORT ESCOLAR

NORMES BUS / NORMAS BUS CURS 22-23

LLISTES USUARI TRANSPORT

A  continuació teniu les llistes dels usuaris del transport escolar pel curs 2021-2022

INSCRIPCIONS

Sol·licitud del transport escolar pel curs 2021-2022

NORMATIVA

Instruccions de la Conselleria d’Educació referent al trasnport escolar

Normativa referent al transport escolar publicat a Butlletí Oficial de les Illes Balears

Ús transport escolar