PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

LLISTES DEFINITIVES PUNTUACIÓ

VACANTS CURS 2023 - 2024

Aquí podeu consultar les vacants pel curs 2023-2024 que hi ha a l’escola.

LLISTES PROVICIONALS PUNTUACIÓ

GUIA PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ 2023/2024

Per contactar amb noltros ho podeu fer telefonant al 971362658 o 611068298.

GUIA PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ 2021/2022​