BEQUES I AJUDES

AJUTS DE MENJADOR CURS 2022-2023

LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS DE LES AJUDES DE MENJADOR CURS 2022-23

Durant 10 dies naturals, a partir d’avui, 6/9/2022, els tutors legals poden presentar al·legacions sobre les dades de la llista. Durant aquest període, els tutors legals poden presentar al·legacions sobre les dades de la llista

Curs 2022-2023

En data 16 de juny de 2022 s'ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i

Formació Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts

individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents durant

el curs escolar 2022-2023.

Termini presentació sol·licituds: del 20 al 30 de juny

L”annex 2 és l’imprès que s’ha de lliurar a secretaria, juntament amb la documentació que indica la segona pàgina de l’annex

AYUDAS DE COMEDOR CURSO2022-2023

Curso 2022-2023

El 16 de junio de 2022 se ha publicado en el BOIB la Resolució del conseller d’Educació i

Formació Professional de 14 de juny de 2022 por la que se convocan las ayudas

individualizadas de comedor para los alumnos escolarizados en centros docentes

durante el curso escolar 2022-23.

Plazo presentación solicitudes: del 20 al 30 de junio

El Anexo 2, es el impreso de solicitud que debéis entregar en Secretaria, con la documentación que indica la segunda página de este Anexo.

BEQUES PER L'ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Curs 2021-2022

Ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2020-2021.

Termini presentació sol·licituds: 3 agost – 30 setembre de 2020

 

AJUTS DE MENJADOR

Curs 2021-2022

Ajudes de la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA  pel servei de menjador

 

Termini presentació sol·licituds: del 6 al 17 setembre

Resolució d'ajudes individualitzades de menjador

Les famílies que acceptin l’ajuda, han de passar per Secretaria per signar l’Annex 3.