Notícies

LLISTES GRUPS 1r i 5è

Aquí podeu veure les llistes dels grups de 1r i 5è.

LLista 1r A: https://ceipmarialluisaserra.cat/wp-content/uploads/2020/07/llistatGrup-1r-A.pdf

Llista 1r B: https://ceipmarialluisaserra.cat/wp-content/uploads/2020/07/llistatGrup-1r-B.pdf

LLista 5è A: https://ceipmarialluisaserra.cat/wp-content/uploads/2020/07/llistatGrup-5è-A.pdf

Llista 5è B: https://ceipmarialluisaserra.cat/wp-content/uploads/2020/07/llistatGrup-5è-B.pdf

LLista 5è C: https://ceipmarialluisaserra.cat/wp-content/uploads/2020/07/llistatGrup-5è-C.pdf

llegir més
PROCÉS D’ADMISSIÓ: LLISTES DEFINITIVES CURS 2020 – 2021.

LLISTES DEFINITIVES ESCOLARITZACIÓ 2020-2021.

Podeu consultar el codi de sol·licitud i la llista definitiva del procés d’escolarització al següent enllaç: LLISTA DEFINITVA

També podeu consultar l’adjudicació definitiva al següent document:

Document llista definitiva

PLACES VACANTS CURS 2020-2021

Publicació de places vacants pel curs 2020-2021 per a cada nivell educatiu al CEIP MARIA LLUÏSA SERRA.

PLACES DISPONIBLES PER AL CURS 2020/2021

ESTUDISVACANTS
4t EDUCACIÓ INFANTIL20
5è EDUCACIÓ INFANTIL0
6è EDUCACIÓ INFANTIL0
1r EDUCACIÓ PRIMÀRIA29
2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA7
3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA1
4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA4
5è EDUCACIÓ PRIMÀRIA5
6è EDUCACIÓ PRIMÀRIA5
EDUCACIÓ ESPECIAL1

Per consultar el resultat del llistat de puntuació provisional i el seu codi de sol·licitud podeu clicar al següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Recordeu que fins dia 13 de juliol no sortiran les llistes definitives.

Podeu consultar el resultat de la llista definitiva al següent enllaç:

llegir més
ESCOLARITZACIÓ 2020-2021

Gestió informàtica del procés d’admissió d’alumnes. Curs 2020-2021

- Centres: A l’aplicació Gestib Web https://www3.caib.es/xestib/ podreu realitzar el procés d’adscripció i d’admissió ordinari d’alumnes.

Portal del Procés d’Escolarització. Curs 2020-2021

- Famílies: En aquest portal trobareu tota la informació referent al procés d’admissió d’alumnes per al curs 2020-2021.

Anar al Procés d’Escolarització 2020-2021:
(http://escolaritzacio.caib.es)

http://weib.caib.es/Gestib/escolaritzacio/programa_escolaritzacio_.htm

llegir més
Comunicat 3r Trimestre

Benvolgudes famílies,
Us informam que a 18 d’abril es van publicar les instruccions complementàries per avaluar l’aprenentatge dels alumnes durant el 3r trimestre.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE DURANT LA SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT LECTIVA PRESENCIAL

 • Fins nou avís, docents i alumnat seguiran en contacte de manera telemàtica per tal d’encomanar, corregir i fer seguiment de les tasques escolars. Per qualsevol dubte podeu contactar amb els mestres per correu electrònic.
 • El Consell Insular i la Conselleria d’Educació estan dotant d’accés a la xarxa (internet) i de dispositius a aquell alumnat del nostre centre amb serioses dificultats per seguir l’aprenentatge des de casa.
 • Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació.
 • Cada docent està adequant la programació d’aula anual (continguts, objectius, competències i estàndards avaluables) a la situació actual. Es reforçaran els aspectes que es considerin essencials del currículum i s’especificaran els aspectes no treballats que es tindran presents en planificar el proper curs.
 • Trobareu les propostes educatives en el bloc d’aula o https://ceipmarialluisaserra.cat/ A més, cada mestre/a podrà establir altres eines d’ensenyament-aprenentatge.
 • El mitja de comunicació i retorn de les feines encomanades amb els mestres continuarà essent principalment per correu electrònic.
 • Durant aquest 3r trimestre es valorarà de manera positiva el retorn de les feines encomanades a l’alumnat. D’aquesta manera es podrà millorar la qualificació.
 • Per contactar amb el centre podeu enviar un correu a ceipmarialluisaserra@educaib.eu

Apreciadas familias, os informamos que a día 18 de Abril se publicaron las instrucciones complementarias para evaluar el aprendizaje de los alumnos durante el 3º trimestre.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL

 • Hasta nuevo aviso, los docentes y el alumnado seguirán en contacto de manera telemática para enviar, corregir y hacer el seguimiento de las tareas escolares. Para cualquier duda podéis contactarconlosmaestros porcorreo electrónico.
 • El Consell Insular y la Conselleria d’Educació están dotando de acceso a internet y de dispositivos a aquel alumnado de nuestro centro con serias dificultades para seguir el aprendizaje desde casa.
 • Las actividades propuestas al alumnado para llevar a cabo en sus domicilios se centrarán preferentemente en actividadesderefuerzoy/o consolidación.
 • Cada docente está adecuando la programaciónde aula anual(contenidos, objetivos, competencias i estándares evaluables) a la situación actual. Se reforzaránlos aspectos que seconsiderenesencialesdel currículum y se especificarán los aspectos no trabajadosque se tendrán presentes al planificar el próximo curso.
 • Encontraréis propuestas educativas en vuestro blog deaula o https://ceipmarialluisaserra.cat/. Además cada maestro puede establecer otras herramientas de enseñanza-aprendizaje.
 • El medio de comunicación y retorno de las tareas a los maestros continuará siendo principalmente por correo electrónico.
 • Durante el 3º trimestre se valorará de manera positiva el retornodelastareas encomendadas alalumnado.De esta manera se podrá mejorar la calificación.
 • Para contactar con el centro podéis hacerlo a través del correo electrónico  ceipmarialluisaserra@educaib.eu
llegir més
Tornarem!
Quan has tocat el cel,
I sents a prop l’infern,
Camines sense fe,
Sense destí, sense saviesa.
Trencar aquest desencert,
Converses d’un mateix,
Tornem a les arrels,
Dels somnis que ens van veure néixer.
Fugint del que no entens,
Fugint d’aquest present,
Pensar en aquells anhels,
és l’única forma que tens,
De continuar…
És temps de ser valent,
és temps de ser conscient,
Que cal cor i cervell
I no volem perdre ningú en aquest camí.
Tornarem a ser grans, hi tornarem,
Quan sortim d’aquesta tempesta,
Que amaguem rere rostre indiferent,
Però cou i ens fa sentir que hi tornarem…
Tornarem a ser grans, hi tornarem,
Quan sortim d’aquesta tempesta,
Que amaguem rere rostre indiferent,
Però cou i ens fa sentir que hi tornarem…
Rere els núvols…

Lax’n’Busto

llegir més
Servei d’escolarització

Benvolgudes families,

Esperem que esteu bé i porteu la situació el millor possible.

Us informam que, atesa l’ampliació de l’estat d’alarma, queda ajornat el calendari de procés d’adscripció i admissió (preinscripcions a escoles i IES).
Després de les vacances de Pasqua, en funció de l’evolució de la situació, la Conselleria publicarà una nova resolució amb un nou calendari.

Més informació aqui

Salutacions.

TOTANIRÀBÉ🌈

———-

Apreciadas familias,

Esperamos que estéis bien y llevando la situación lo mejor posible.

Os informamos que, debido a la ampliación del estado de alarma, queda aplazado el calendario de proceso de adscripción y admisión (preinscripciones a escuelas e IES).
Después de las vacaciones de Pascua, en función de la evolución de la situación, la Conselleria publicará una nueva resolución con nuevo calendario.

Mas información aqui.

Saludos.

TODOIRÁBIEN🌈

llegir més
Informació a les famílies usuaries del servei de menjador escolar

Volem posar en coneixement de les famílies usuàries del SERVEI DE MENJADOR que, en els propers dies es faran les devolucions de la part del rebut de menjador del mes de març.

Ès a dir, es retornarà l’import corresponent del 16 al 31 de març, que sumen un total de 12 dies.

La devolució es farà mitjançant transferència bancària al vostre compte.

Salutacions cordials.

Toñi Barber Garriga ADMINISTRADORA.

llegir més
Comunicat important durant l’estat d’alarma

Seguint les indicacions sanitàries i instruccions del Govern Espanyol, el centre romandrà tancat i se suspenen les classes des del dilluns 16 de març i durant 30 dies com a mesura de contenció pel brot de coronavirus

Us informam de l’organització i funcionament del centre durant la suspensió de l’activitat educativa presencial:

 • L’equip docent està treballant des de ca seva de manera telemàtica per tal d’encomanar,  corregir i fer seguiment de les tasques escolars. 
 • Per qualsevol dubte podeu contactar amb el tutor/a per correu electrònic.
 • Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial, i es procurarà no sobrecarregar l’alumnat amb un excés de tasques, i s’afavoriran aquelles que permetin la interacció entre l’alumnat per mitjans no presencials, quan sigui possible.

 COMUNICADO IMPORTANTE DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
(Lunes, 23 de marzo de 2020)

Siguiendo las indicaciones sanitarias e instrucciones del Gobierno Español, el centro permanecerá cerrado y se suspenden las clases desde el lunes 16 de marzo y durante 30 días como medida de contención por el brote coronavirus

Os informamos de la organización y funcionamiento del centro durante la suspensión de la actividad educativa presencial:

 • El equipo docente está trabajando desde casa de manera telemática para enviar, corregir y hacer el seguimiento de las tareas escolares. 
 • Para cualquier duda podéis contactar con el tutor/a por correo electrónico.
 • Las actividades propuestas al alumnado para llevar a cabo en sus domicilios se centrarán preferentemente en actividades de refuerzo y/o consolidación desde un enfoque competencial, y se procurará no sobrecargar al alumnado con un exceso de tareas, y se favorecerán aquellas que permitan la interacción entre el alumnado por medios no presenciales, siempre que sea posible.

Salud y ánimo a toda la comunidad educativa.

#TODO IRÁ BIEN

llegir més