METODOLOGIA

ACORDS RESPECTE ELS DEURES

EDUCACIÓ INFANTIL

1r CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r, 2n, 3r)

2n CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4t, 5è, 6è)
ACORDS

ACORDS

ACORDS

PLA DE LECTOESCRIPTURA