BEQUES I AJUDES

AJUTS DE MENJADOR CURS 2022-2023

LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS DE LES AJUDES DE MENJADOR CURS 2022-23

Durant 10 dies naturals, a partir d’avui, 6/9/2022, els tutors legals poden presentar al·legacions sobre les dades de la llista. Durant aquest període, els tutors legals poden presentar al·legacions sobre les dades de la llista


LLISTA

Curs 2022-2023

En data 16 de juny de 2022 s'ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i

Formació Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts

individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents durant

el curs escolar 2022-2023.

Termini presentació sol·licituds: del 20 al 30 de juny


MANUAL PER A LES FAMÍLIES


SOL·LICITUD

L”annex 2 és l’imprès que s’ha de lliurar a secretaria, juntament amb la documentació que indica la segona pàgina de l’annex

AYUDAS DE COMEDOR CURSO2022-2023

Curso 2022-2023

El 16 de junio de 2022 se ha publicado en el BOIB la Resolució del conseller d’Educació i

Formació Professional de 14 de juny de 2022 por la que se convocan las ayudas

individualizadas de comedor para los alumnos escolarizados en centros docentes

durante el curso escolar 2022-23.

Plazo presentación solicitudes: del 20 al 30 de junio


MANUAL PARA LAS FAMILIAS


SOLICITUD

El Anexo 2, es el impreso de solicitud que debéis entregar en Secretaria, con la documentación que indica la segunda página de este Anexo.

BEQUES PER L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Curs 2021-2022

Ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2020-2021.

Termini presentació sol·licituds: 3 agost – 30 setembre de 2020

 

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC


INFORMACIÓ SOL·LICITUD BECA

AJUTS DE MENJADOR

Curs 2021-2022

Ajudes de la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA  pel servei de menjador

 

Termini presentació sol·licituds: del 6 al 17 setembre


INFORMACIÓ AJUTS DE MENJADOR


SOL·LICITUD


Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022

Resolució d’ajudes individualitzades de menjador


RESOLUCIÓ


ANNEX 1 AJUTS CONCEDITS AMB ASSIGNACIÓ ECONÒMICA. PAG.180


ANNEX 3 AJUTS CONCEDITS SENSE ASSIGNACIÓ ECONÒMICA


ANNEX 4 AJUTS DENEGATS

Les famílies que acceptin l’ajuda, han de passar per Secretaria per signar l’Annex 3.