BEQUES I AJUDES

BEQUES PER L'ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Curs 2021-2022

Ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2020-2021.

Termini presentació sol·licituds: 3 agost – 30 setembre de 2020

 

AJUTS DE MENJADOR

Curs 2021-2022

Ajudes de la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA  pel servei de menjador

 

Termini presentació sol·licituds: del 6 al 17 setembre

Resolució d'ajudes individualitzades de menjador

Les famílies que acceptin l’ajuda, han de passar per Secretaria per signar l’Annex 3.