Escola Matinera

ESCOLA MATINERA

El centre ofereix el servei d’escola matinera per aquelles famílies que hagin de deixar els seus fills més prest a l’escola. És un servei gestionat per l’AMPA.

Horari: 7.45 a 8.45 hores

Preu: 20 € mensuals. (15 € a partir del segon germà).

2 € per dia eventual.

Pagament: en efectiu i directament a la monitora del servei.