Reunions informatives / Reuniones informativas

REUNIONS INFORMATIVES SOBRE EL PROTOCOL I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  D’ACORD AMB EL  PLA DE CONTINGÈNCIA

Enllaços per connectar-vos a les reunions virtuals dels dies 3 i 4  de setembre que es faran per google meet.

»» Dijous 3 de setembre a les   19:00h. Clica aquí per accedir a la reunió: reunió 3.09.2020      

»» Divendres 4 de setembre a les  12:00 h: Clica aquí per accedir a la reunió: reunió 4.09.2020      

Us recordem que una d’aquestes reunions quedarà enregistrada i es penjarà a aquesta pàgina per aquelles famílies que no hi puguin assistir en directe.

REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE EL PROTOCOLO Y LA ORGANITZACIÓN DEL CENTRO DE ACUERDO CON EL  PLAN DE CONTINGENCIA

Enlaces para conectarse a las reuniones virtuales de los días 3 y 4  de septiembre que se realizaran por google meet.

»» Jueves 3 de septiembre a las  19:00h. Haz clic aquí para acceder a la reunión: reunión 3.09.2020      

»» Divendres 4 de setembre a les  12:00 h: Haz clic aquí para acceder a la reunión: reunión 4.09.2020      

Os recordamos que una de estas reuniones se grabará y estará disponible en nuestra página web para aquellas familias que no puedan asistir en directo

Altres Posts
Tornarem! ( 3 Abr,2020 )