Som centre PIP

Des del curs 16-17 som un centre amb un Projecte d’Innovació Pedagògica, reconegut per la Conselleria d’Educació. Aquest Projecte és un document estratègic que, a partir de l’anàlisi de les necessitats detectades pel centre educatiu defineix els objectius de millora i les estratègies i actuacions necessàries per aconseguir-los.

El fet de ser centre PIP ens compromet a fer una sèrie d’actuacions necessàries;

  • Millorar l’aprenentatge dels alumnes en termes de desenvolupament de totes les competències.
  • Reorganitzar la feina en equip i cooperativa dels professors.
  • Obrir-se a l’entorn a través de projectes i col.laboracions amb altres centres educatius.
  • Promoure la cultura de l’autoavaluació i assessorament entre iguals com a pràctica quotidiana dels centres.

A continuació us deixam un enllaç al pla d’innovació pedagògica del centre:

PLA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA