Horari de l’escola

HORARIS ALUMNES:

HORARI ESCOLAR:  8.45 a 13.45 hores.

ESCOLA MATINERA: 7.45 a  8.45 hores.

MENJADOR: 13.45 a 15.30 hores

HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: (prèvia cita)

-Tutors i/o especialistes: dimecres de 14.00 a 15.00 hores.

-Equip directiu:

Direcció: dilluns, dimecres i dijous de 12.45 a 13.45 hores.

Cap d’estudis: dilluns de 8.45 a 10.15 i dimarts i divendres de 8.45 a 9.15 hores.

Secretaria: dimarts i dijous de 8.45 a 10.15 hores.