Horaris

HORARI DEL CENTRE:

HORARI ESCOLAR:  8.45 a 13.45 hores.

ESCOLA MATINERA: 7.45 a  8.45 hores.

MENJADOR: 13.45 a 15.30 hores

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: (concertant cita prèvia)

-Tutors: dimecres de 14.00 a 15.00 hores.

-Especialistes: dimecres de 14.00 a 15.00 hores.

Equip directiu:

Direcció: dimecres i dijous de 9.00 a 10.15 hores.

Cap d’estudis: dilluns i dijous de 9.00 a 10.15 hores.

Secretaria: dimarts i dijous de 9.00 a 10.15 hores

Auxiliar administrativa: dimarts i dijous de 8.00 a 14.00 hores.