ESCOLARITZACIÓ 2020-2021

Gestió informàtica del procés d’admissió d’alumnes. Curs 2020-2021

- Centres: A l’aplicació Gestib Web https://www3.caib.es/xestib/ podreu realitzar el procés d’adscripció i d’admissió ordinari d’alumnes.

Portal del Procés d’Escolarització. Curs 2020-2021

- Famílies: En aquest portal trobareu tota la informació referent al procés d’admissió d’alumnes per al curs 2020-2021.

Anar al Procés d’Escolarització 2020-2021:
(http://escolaritzacio.caib.es)

http://weib.caib.es/Gestib/escolaritzacio/programa_escolaritzacio_.htm

Altres Posts
Avís important! ( 14 Oct,2020 )
INICI DE CURS 2020-2021 ( 1 Sep,2020 )