Equip docent i personal

CLAUSTRE 2019-2020

EDUCACIÓ INFANTIL
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

P3: Noemi P.
P4: Anna S.
P5: Francis O.

1r A: Sara G.
1r B: Paula G.
2n A: Marta G.
2n B: Irene F.
3r A: Llucia M.
3r B: Esperança A.
UEECO: Agnès C.

4t A: Almudena P.
4t B: Mónica M.
4t C: Pilar A.
5è A: Belén T.
5è B: Isa P.
6è: Carlos D.

ESPECIALISTES
 • Religió: Lorena C.
 • Llengua estrangera (anglès): Rosa P. (EI i 1r EP), Cristina G.
  (2n EP) Marta G. 3r (EP) Alazne O. (4t, 5è i tallers), Irene F. (6è).
 • Especialista de música: Marta F.
 • Educació Física:  Carlos D. (5è), Toni S. (1r, 2n, 3r, 4t, i 6è).
 • Psicomotricitat: Magda Ll.
 • Auxiliar conversa en anglès: Pendent d’adjudicar.
EQUIP DE SUPORT
 • Tutora UEECO: Agnès C.
 • PT (pedagogia terapèutica): Marta R. i Jessica M.
 • AL (audició i llenguatge): Marina A. i Aurora F.
 • Orientador EOEP: Miquel P.
 • PTSC: Esperança A.
 • Cap d’estudis: Marta R.
 • Coordinadora: Jessica M.
EQUIP DIRECTIU
 • Direcció: Laura T.
 • Secretaria: Cristina G.
 • Cap d’estudis: Marta R.
ALTRES PROFESSIONALS
 • Fisioterapeuta: Joan R.
 • ATE UEECO: Juan Carlos P.
 • 1/2 ATE: Angeles R.
 • ATE AHUCE: Paqui G.
 • Conserge: Kiko M.
 • Netejadores: Satur i Joana

Paqui

Juan Carlos

Cris

Marta

Laura

Irene

Almudena

Marta F.

Lorena

Pilar

Carlos

Llucia

Esperança

Alazne

Sara

Anna

Francis

Patricia

Toni

Magda