EQUIP DOCENT I PERSONAL CENTRE

CLAUSTRE 2019-2020

EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA SEGON CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
P3: Noemi
P4: Anna
P5: Francis
1r A: Sara
1r B: Paula
2n A: Marta G.
2n B: Irene
3r A: Llucia
3r B: Esperança
UEECO: Agnès
4t A: Almudena
4t B: Mónica
4t C: Pilar
5è A: Belén
5è B: Isa
6è: Carlos
ESPECIALISTES
 • Religió: Lorena
 • Llengua estrangera (anglès): Rosa (EI i 1r EP), Cristina
  (2n EP) Marta G. 3r (EP) Alazne (4t, 5è i tallers), Irene (6è).
 • Especialista de música: Marta F.
 • Educació Física:  Carlos (5è), Toni (1r, 2n, 3r, 4t, i 6è).
 • Psicomotricitat: Magda
 • Auxiliar conversa en anglès: Katey.
EQUIP DE SUPORT
 • Tutora UEECO: Agnès
 • PT (pedagogia terapèutica): Marta R. i Jessica
 • AL (audició i llenguatge): Marina i Aurora
 • Orientador EOEP: Miquel
 • PTSC: Esperança
 • Cap d’estudis: Marta R.
 • Coordinadora: Jessica
EQUIP DIRECTIU
 • Direcció: Laura
 • Secretaria: Cristina
 • Cap d’estudis: Marta R.
ALTRES PROFESSIONALS
 • Fisioterapeuta: Joan
 • ATE UEECO: Juan Carlos
 • 1/2 ATE: Angeles
 • ATE AHUCE: Paqui
 • Conserge: Kiko
 • Netejadores: Satur i Joana