EQUIP DOCENT I PERSONAL CENTRE

CLAUSTRE 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA SEGON CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
P3: Antònia
P4: Patri
P5: Anna
+1: Ana
1r A: Magda
1r B: Marta G.
2n A: Ana M.
2n B: Paula
2n C: Susana
3r A: Almu
3r B: Adiz
3r C: Gemma
UEECO: Agnès
4t A: Llucia
4t B: Marc
4t C: Pere
5è A: Cam
5è B: Maria
5è C: Pilar
5è D: Marta F.
6è A: Maria P
6è B: Isa
6è C: Marina i Carlos
ESPECIALISTES
 • Religió: Lorena
 • Llengua estrangera (anglès):. Cris G. i Maria del Mar
 • Especialista de música: Marta F.
 • Educació Física:  Marc i Carlos
 • Psicomotricitat:
 • Auxiliar conversa en anglès:
EQUIP DE SUPORT
 • Tutora UEECO: Agnès
 • PT (pedagogia terapèutica): Jessi
 • AL (audició i llenguatge): Marina
 • Orientador/a EOEP: Carmen
 • PTSC: Laura
 • Coordinadora: Jessi
EQUIP DIRECTIU
 • Direcció: Carlos
 • Secretaria: Esperança
 • Cap d’estudis: Mònica
ALTRES PROFESSIONALS
 • Fisioterapeuta: Joan
 • ATE UEECO: Juan Carlos
 • ATE: Cate
 • Conserge: Kiko
 • Netejadores: Satur i Joana