EQUIP DOCENT I PERSONAL CENTRE

CLAUSTRE 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA SEGON CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
P3: Antònia
P4: Lourdes
P5: Anna
+1: Ana Paula
1r A: Magda
1r B: Marta G.
2n A: Ana González
2n B: Paula
2n C: Susana
3r A: Almu
3r B: Adiz
3r C: Gemma
UEECO: Agnès
4t A: Llucia
4t B: Marc
4t C: Pere
5è A: Cam
5è B: Maria / Ana Martínez
5è C: Pilar
5è D: Laura
6è A: Maria P
6è B: Janet / Andrés
6è C: Marina
ESPECIALISTES
 • Religió: Sílvia
 • Llengua estrangera (anglès):. Cris G. i Alazne
 • Educació Física:  Marc i Carlos
 • Auxiliar conversa en anglès: Karen
EQUIP DE SUPORT
 • Tutora UEECO: Agnès
 • PT (pedagogia terapèutica): Jessi
 • AL (audició i llenguatge): Marina
 • Orientador/a EOEP: Carmen
 • PTSC: Laura
 • Coordinadora: Jessi
EQUIP DIRECTIU
 • Direcció: Carlos
 • Secretaria: Esperança
 • Cap d’estudis: Mónica
ALTRES PROFESSIONALS
 • Fisioterapeuta: Joan
 • ATE : Juan Carlos
 • ATE: Mónica
 • Conserge: Kiko
 • Netejadores: Satur i Joana

SERVEIX EXTERNS

 • Terapeuta ocupacional: Cristina
 • Logopeda: Núria
 • Orientadora PROA +: Isabel
 • PTSC Proa +: Esteban