INFORMACIÓ DEL CURS 2020-2021

CALENDARI CURS 2020-2021

Al següent enllaç trobareu el calendari escolar pel curs 2020-2021. Calendari

PROTOCOL COVID-19

En el següent enllaç podeu trobar el protocol covid-19 a seguir a l’escola. Llegiu amb atenció les mesures abans de venir a l’escola, el que ha de dur l’alumnat, així com les zones d’entrada de cada grup.

PROTOCOL COVID-19

En el siguiente enlace podeis encontrar el protocolo covid-19 que se tiene que seguir en la escuela. Leed con atención las medidas antes de ir a la escuela, todo aquello que tienen que llevar los alumnos así como las zonas de entrada de cada grupo.

PROTOCOLO COVID-19

RESUM REUNIÓ FAMÍLIES / RESUMEN REUNIÓN FAMILIAS / FAMILIES MEETING SUMMARY / ملخص اجتماع اولياء االمور) 3-4 سبتمرب(

RESUM REUNIÓ FAMÍLIES

RESUMEN REUNIÓN FAMILIAS

FAMILIES MEETING SUMMARY

ملخص اجتماع اولياء االمور) 3-4 سبتمرب(

VÍDEO REUNIÓ FAMÍLIES