Comunicat important durant l’estat d’alarma

Seguint les indicacions sanitàries i instruccions del Govern Espanyol, el centre romandrà tancat i se suspenen les classes des del dilluns 16 de març i durant 30 dies com a mesura de contenció pel brot de coronavirus

Us informam de l’organització i funcionament del centre durant la suspensió de l’activitat educativa presencial:

  • L’equip docent està treballant des de ca seva de manera telemàtica per tal d’encomanar,  corregir i fer seguiment de les tasques escolars. 
  • Per qualsevol dubte podeu contactar amb el tutor/a per correu electrònic.
  • Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial, i es procurarà no sobrecarregar l’alumnat amb un excés de tasques, i s’afavoriran aquelles que permetin la interacció entre l’alumnat per mitjans no presencials, quan sigui possible.

 COMUNICADO IMPORTANTE DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
(Lunes, 23 de marzo de 2020)

Siguiendo las indicaciones sanitarias e instrucciones del Gobierno Español, el centro permanecerá cerrado y se suspenden las clases desde el lunes 16 de marzo y durante 30 días como medida de contención por el brote coronavirus

Os informamos de la organización y funcionamiento del centro durante la suspensión de la actividad educativa presencial:

  • El equipo docente está trabajando desde casa de manera telemática para enviar, corregir y hacer el seguimiento de las tareas escolares. 
  • Para cualquier duda podéis contactar con el tutor/a por correo electrónico.
  • Las actividades propuestas al alumnado para llevar a cabo en sus domicilios se centrarán preferentemente en actividades de refuerzo y/o consolidación desde un enfoque competencial, y se procurará no sobrecargar al alumnado con un exceso de tareas, y se favorecerán aquellas que permitan la interacción entre el alumnado por medios no presenciales, siempre que sea posible.

Salud y ánimo a toda la comunidad educativa.

#TODO IRÁ BIEN

Altres Posts
LLISTES GRUPS 1r i 5è ( 31 Jul,2020 )