BEQUES PER ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

S’ha obert el termini per demanar ajuts tant per l’alumnat que presenta necessitats educatives especials (NEE).

Trobareu tota la informació a l’apartat de secretària >> beques i ajuts.