Equip de suport

SOL·LICITUD BEQUES PER ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

QUI LA POT SOL·LICITAR?

 • Alumnat d’educació infantil que presenti:
  • Discapacitat
  • Trastorn greu de conducta
  • Trastorn greu de llenguatge
  • TEA
 • Alumnat d’educació primària que presenti:
  • Discapacitat
  • Trastorn greu de conducta
  • Trastorn greu de llenguatge
  • TEA
  • Altes Capacitats

TERMINI

 • Des del 19 de maig al 30 de setembre 

IMPORTANT! No deixar pel darrer dia ja que s’ha d’entregar la documentació a l’escola abans del dia 30 de setembre.

TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ A: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Si teniu algun dubte o necessiteu ajuda podeu contactar amb equipdesuport@ceipmarialluisaserra.cat 

SOL·LICITUD BECAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

¿QUIEN LA PUEDE SOLICITAR?

 • Alumnado de educación infantil que presente:
  • Discapacidad
  • Trastorno grave de conducta
  • Trastorno grave de lenguaje
  • TEA
 • Alumnado de educación primaria que presente:
  • Discapacidad
  • Trastorno grave de conducta
  • Trastorno  grave de llenguatge
  • TEA
  • Altas Capacidades

PLAZO

 • Des del 19 de mayo al 30 de septiembre 

IMPORTANTE! No lo dejes para el último día ya que se tiene que entregar la documentación en la escuela antes del día 30 de septiembre. 

ENCONTRAREIS TODA LA INFORMACIÓN A: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Si teneis alguna duda o necesitáis ayuda podéis contactar con:

equipdesuport@ceipmarialluisaserra.cat